Portal Transparència

Estadístiques                                                                                                                                               

Estadístiques del Portal de Transparència (Publicitat activa)
Estadístiques de dret d'accés a la informació pública

- Estadístiques >>

- Informe anual de dret d'accés a la informació pública 2023 >>

- Informe anual de dret d'accés a la informació pública 2022 >>

-

-