Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2019)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2019)

Data actualització: 05/06/2020

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2019.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 258.454,50 € 1,19%
Derivat d'acord marc 1 44.394,90 € 0,20%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 20.468.645,02 € 93,91%
Obert simplificat 11 1.023.455,15 € 4,70%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 36 21.794.949,57 € 100,00%

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 72.939,05 € 7,56%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 11 736.530,50 € 76,32%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 80.876,21 € 8,38%
Obert simplificat 2 74.700,00 € 7,74%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 965.045,76 € 100,00%

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 467.844,89 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 467.844,89 € 100,00%

Agència de Turisme de les Illes Balears:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 101.648,50 € 47,78%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 81.892,80 € 38,49%
Obert simplificat 1 29.200,00 € 13,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 212.741,30 € 100,00%

 

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 110.108,02 € 16,06%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 427.181,38 € 62,32%
Obert simplificat 3 148.165,70 € 21,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 19 685.455,10 € 100,00%

 

Centre Balears Europa (CBE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 13.780,00 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 13.780,00 € 100,00%

 

Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 15 284.379,07 € 55,74%
Obert simplificat 11 225.822,29 € 44,26%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 26 510.201,36 € 100,00%

 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 23.788,50 € 0,22%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 10.466.940,14 € 98,31%
Obert simplificat 1 155.905,78 € 1,46%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 10.646.634,42 € 100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 176.615,25 € 0,04%
Derivat d'acord marc 1 132.163,34 € 0,03%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 10.143,19 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 480.180.523,94 € 99,93%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 480.499.445,72 € 100,00%

Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 27.442,80 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 27.442,80 € 100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 28.424,00 € 27,92%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 3 73.382,87 € 72,08%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 101.806,87 € 100,00%

Consorci Velòdrom Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 57.338,39 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 57.338,39 € 100,00%


Consorci Palma Arena:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 33.497,64 € 43,02%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 44.371,72 € 56,98%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 77.869,36 € 100,00%

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 24 294.601,89 € 1,80%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 16.088.418,43 € 98,04%
Obert simplificat 1 26.397,11 € 0,16%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 39 16.409.417,43 € 100,00%

 

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Consell d'Administració:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 27 269.823,25 € 2,12%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 29 12.385.957,07 € 97,26%
Obert simplificat 2 79.317,36 € 0,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 58 12.735.097,68 € 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 7 111.743,09 € 9,29%
Derivat d'acord marc 1 19.973,68 € 1,66%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 60.400,84 € 5,02%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 502.049,47 € 41,75%
Obert simplificat 9 508.429,64 € 42,28%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 1.202.596,72 € 100,00%

 

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 6.205,27 € 3,33%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 179.956,85 € 96,67%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 186.162,12 € 100,00%

 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 11 100.844,49 € 12,75%
Derivat d'acord marc 1 123.441,88 € 15,60%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 532.879,74 € 67,35%
Obert simplificat 3 34.008,70 € 4,30%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 791.174,81 € 100,00%

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 111.907,79 € 2,00%
Derivat d'acord marc 2 14.295,35 € 0,26%
Negociat amb publicitat 1 30.800,04 € 0,55%
Negociat sense publicitat 4 24.502,50 € 0,44%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 34 5.247.880,46 € 93,71%
Obert simplificat 14 170.971,48 € 3,05%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 65 5.600.357,62 € 100,00%

 

Fundació Bit

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 93.193,61 € 16,50%
Derivat d'acord marc 1 82.699,40 € 14,64%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 73.365,07 € 12,99%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 220.011,71 € 38,96%
Obert simplificat 6 95.468,21 € 16,90%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 19 564.738,00 € 100,00%

 

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 45 727.194,29 € 34,59%
Derivat d'acord marc 2 26.122,31 € 1,24%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 639.682,49 € 30,42%
Obert simplificat 22 709.524,84 € 33,75%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 75 2.102.523,93 € 100,00%

 

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 12 125.480,69 € 5,14%
Derivat d'acord marc 1 23.910,86 € 0,98%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 2.169.889,34 € 88,86%
Obert simplificat 5 122.735,14 € 5,03%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 21 2.442.016,03 € 100,00%

 

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 17.815,00 € 14,38%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 3 106.052,20 € 85,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 123.867,20 € 100,00%

 

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 16.940,00 € 38,80%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 26.719,22 € 61,20%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 43.659,22 € 100,00%

 

Gestió Sanitària i assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 174.363,81 € 45,63%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 207.753,87 € 54,37%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 15 382.117,68 € 100,00%

 

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius de les Illes Balears (IBISEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 141 1.560.022,87 € 10,54%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 28 13.242.957,76 € 89,46%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 169 14.802.980,63 € 100,00%

 

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 13.451.999,15 € 93,79%
Obert simplificat 2 891.252,86 € 6,21%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 14.343.252,01 € 100,00%

 

Institut Balear de la Dona

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 94.251,93 € 40,77%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 11.359,36 € 4,91%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 125.583,32 € 54,32%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 231.194,61 € 100,00%

 

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 59.519,29 € 6,47%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 11 391.353,92 € 42,56%
Obert simplificat 9 468.663,32 € 50,97%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 23 919.536,53 € 100,00%

 

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 31 408.491,83 € 27,93%
Derivat d'acord marc 3 229.857,03 € 15,72%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 361.332,82 € 24,70%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 11 462.341,59 € 31,61%
Obert simplificat 7 585,11 € 0,04%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 54 1.462.608,38 € 100,00%

 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 13.554,70 € 3,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 239.128,83 € 66,30%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 108.013,07 € 29,95%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 360.696,60 € 100,00%

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 130.207,89 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 130.207,89 € 100,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 128.663,12 € 13,96%
Derivat d'acord marc 1 95.764,82 € 10,39%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 344.518,74 € 37,37%
Obert simplificat 18 353.011,44 € 38,29%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 38 921.958,12 € 100,00%

 

Ports de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 53 773.110,11 € 9,11%
Derivat d'acord marc 1 55.092,56 € 0,65%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 22 5.619.999,94 € 66,19%
Obert simplificat 13 2.042.260,80 € 24,05%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 89 8.490.463,41 € 100,00%

 

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 255.784,13 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 255.784,13 € 100,00%

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 28 352.839,05 € 26,53%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 5 977.210,37 € 73,47%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 33 1.330.049,42 € 100,00%

 

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 744 7.335.242,23 € 2,64%
Derivat d'acord marc 18 5.248.672,03 € 1,89%
Negociat amb publicitat 1 19.318.910,84 € 6,96%
Negociat sense publicitat 67 86.219.571,17 € 31,06%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 174 152.481.057,18 € 54,93%
Obert simplificat 50 6.991.200,29 € 2,52%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1.054 277.594.653,74 € 100,00%

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 11 106.518,15 € 32,75%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 116 218.762,25 € 67,25%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 127 325.280,40 € 100,00%

 

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 27 269.823,25 € 2,12%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 29 12.385.957,07 € 97,26%
Obert simplificat 2 79.317,36 € 0,62%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 58 12.735.097,68 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació