Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de certificat de dades de contractes de treball d'inserció

Les empreses d'inserció o qui legalment les representi poden sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la certificació dels contractes en empreses d'inserció en els dos anys anteriors que constin en l'aplicació Contrat@ de la persona a qui es pretén contractar, i de la situació de la seva demanda d'ocupació.

Codi SIA

3110716

Persones destinatàries

Les empreses d'inserció o qui legalment les representi.

Requisits

· Indicar la data prevista de contractació.

· Adjuntar una declaració signada que es disposa del consentiment explícit de la persona que es pretén contractar per sol·licitar el certificat en què s'autoritza el SOIB per a accedir a les seves dades.

Observacions

Rebuda la sol·licitud, es gestionarà i se comunicarà conforme s'hagi gestionat via «Carpeta Ciutadana» en el termini de 10 dies hàbils.

Òrgan Instructor

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'orientació i intermediació

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar