Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'anul·lació de comunicacions de la contractació

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi poden sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears l'anul·lació de comunicacions de contractes de treball, les pròrrogues, les transformacions a indefinit, les crides de fix discontinu i els pactes d'hores complementàries, mecanitzades a l'aplicació Contrat@, des de la qual no es poden anul·lar.

L'anul·lació afecta el registre de la comunicació realitzada mitjançant l'aplicació Contrat@, però no l'alta de cotització a la Seguretat Social.

Codi SIA

3110714

Persones destinatàries

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi.

Requisits

· Especificar el motiu de l'anul·lació.

· Adjuntar la comunicació que es pretén anul·lar.

· Adjuntar el document acreditatiu de l'anul·lació de l'alta en la Tresoreria de la Seguretat Social, si escau.

Observacions

Rebuda la sol·licitud, es gestionarà i se comunicarà conforme s'hagi gestionat via «Carpeta Ciutadana» o, si escau, per VALIB, en el termini de 10 dies hàbils.

Òrgan Instructor

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'orientació i intermediació

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar