Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de comunicació de la contractació

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi poden sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la comunicació de contractes de treball, les pròrrogues, les transformacions a indefinit, les crides de fix discontinu i els pactes d'hores complementàries, únicament si en mecanitzar-los a l'aplicació Contrat@ es mostra un missatge d'error, com: «Error. Aquesta operació ha de fer-se a l'Oficina d'Ocupació» o «Contracte finalitzat».

Codi SIA

3110712

Persones destinatàries

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi.

Requisits

Adjuntar còpia escanejada del document original del contracte signat per les parts.

Observacions

Rebuda la sol·licitud, es gestionarà i se comunicarà conforme s'hagi gestionat via «Carpeta Ciutadana» o, si escau, per VALIB, en el termini de 10 dies hàbils.

Òrgan Instructor

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'orientació i intermediació

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar