Europa

Programació


>> El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears per al període 2014-2020 està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les PIME locals, a afavorir la implantació de les TIC, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni i a millorar el medi ambient.

Disposa d'uns recursos de 270 milions d'euros, dels quals 135 milions procedeixen de la UE a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, es participarà en la Iniciativa Pime, instrument financer destinat a facilitar crèdits a empreses per un import de 25 milions d'euros.

En la gestió del Programa participen diferents conselleries del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

La taxa de cofinançament de les actuacions és del 50%.

 

>> El Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.
  • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos.
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

 

2014-2020 Illes Balears