LOGO CAIB
Contingut

Portal de notícies i divulgació institucional del Govern de les Illes Balears «https://www.caib.es/pidip2front»

La Direcció General de Comunicació és la responsable del manteniment del portal de notícies i divulgació institucional del Govern de les Illes Balears «https://www.caib.es/pidip2front».

Direcció General de Comunicació - Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Passeig Sagrera, número 2
07012 - Palma

Telèfon: 971 177166

E-mail: comunicacio@caib.es