LOGO CAIB
20 d’octubre 2023 Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 20 d'octubre de 2023 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 20 d'octubre de 2023

Acords del Consell de Govern de dia 20 d'octubre de 2023