LOGO CAIB
18 novembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

La Unitat de Tractament d'Abús Sexual Infanto-juvenil (UTASI) ha atès enguany 64 menors

Foto de noticia

La Unitat de Tractament d'Abús Sexual Infanto-juvenil (UTASI) ha atès enguany 64 infants. D’aquests, 15 són nins i 49 són nines. Aquest recurs de la direcció general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat presta atenció especialitzada en el tractament de l’abús sexual a menors de 0 a 18 anys i a les seves famílies, sempre que es tracti d’un entorn familiar protector. Se’ls proporciona un espai terapèutic per explorar la repercusió de l’abús sexual i afrontar els aspectes malmesos per l’experiència abusiva en un context psicoterapèutic i psicoeducatiu.

S’accedeix a l’UTASI a través de la Unitat de Valoració d’Abusos Sexuals Insulars (UVASI) o a través dels instituts de Medicina Legal.

 

«Atura’t»

Pel que fa al programa «Atura’t», durant l’any 2023 ha atès 67 menors/joves dels quals 8 tenien manco de 14 anys. D’aquests, 63 eren de gènere masculí i 4, de gènere femení.

Aquest programa de la direcció general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat està adreçat a menors/joves que compleixen una mesura judicial i que estan implicats en algun cas d’abús o agressió sexual. La seva finalitat és reduir el risc de reincidència d’aquests, i per tant el nombre de víctimes potencials. «Atura’t» realitza una avaluació de risc de reincidència i de necessitat de supervisió de cada cas, i ofereix tractament terapèutic a l’adolescent i suport i orientació a la seva família.

El programa està enfocat a que que el jove prengui consciència i assumeixi la responsabilitat de les seves accions, així com que disposi d’una atenció personalitzada que li permeti treballar el seu comportament abusiu.

Amb la finalitat de donar formació als professionals dels diferents àmbits en matèria de formació bàsica en detecció i notificació de casos de maltractament infantil, durant el curs 2022 i 2023 s’han impartit 239 tallers, adreçats principalment a l’alumnat de 2n i 4t d’ESO. Tots ells, centrats en matèria d’explotació sexual infantil i d’educació afectiva i sexual i adreçats a la infància i l’adolescència, a les seves mares i pares o persones que n’exerceixen la tutela o guarda.

Pel que fa a la formació bàsica als professionals de l’àmbit educatiu en detecció i notificació de casos de maltractament infantil i, específicament, en abús sexual infantil i explotació sexual infantil, enguany s’han dut a terme un total de 30 tallers.

«L’oportunitat d’iniciar un treball personal amb aquests menors, com el que ofereix «Atura’t», per part de professionals especialitzats», ha dit la directora general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat, Farners Saneiro, «facilita a la societat una oportunitat de prevenir la possibilitat de reincidència en el futur». «Les investigacions», ha dit Saneiro, «demostren que la majoria de persones que compleixen penes de presó per agressió sexual es van iniciar en l’adolescència».