22 setembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

1.620.789 € per al servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca d'Amadip Esment

Foto de noticia

\ El període és de quatre anys, de l’1 d’octubre de 2023 al 30 setembre 2027

\ Es carregarà als pressuposts generals de 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027

 

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar la consellera de Famílies i Afers Socials per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de la formalització de l’acord d’acció concertada amb Amadip Esment Fundació per al servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca.

L’acord té una durada de quatre anys, de l’1 d’octubre de 2023 al 30 de setembre de 2027, per un import màxim de 1.620.789,65 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de 2023 i als de 2024, 2025, 2026 i 2027, amb les distribucions següents:

— Any 2023: 72.452,70 €

— Any 2024: 405.028,55 €

— Any 2025: 405.704,00 €

— Any 2026: 405.704,00 €

— Any 2027: 331.900,40 €