LOGO CAIB
22 setembre 2023 Conselleria d'Educació i Universitats

Inversió de 844.624,16 € per a les obres de millora del CEIPIESO Pintor Joan Miró de Palma

Foto de noticia

\ Es durà a terme l’ampliació del centre en 4 noves aules per a ESO i un despatx per al professorat

\ També se suprimiran les barreres arquitectòniques i es reformaran els banys que hi ha a planta pis


El Consell de Govern ha autoritzat avui la inversió de 844.624,16 euros per dur a terme les obres de millora del CEIPESO Pintor Joan Miró de Palma. Les obres previstes consisteixen en l’ampliació de les dependències del centre, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la reforma dels banys.

Concretament, el centre s’ampliarà en 4 noves aules per a ESO i en un nou despatx per al professorat, que s’ubicarà a la planta baixa, just on ara hi ha un porxo. D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació i Universitats amplia els espais del CEIPIESO per adaptar-los a les noves necessitats del centre.

A més, també s’eliminaran les barreres arquitectòniques de l’edifici existent, s’instal·larà un ascensor adaptat al vestíbul, es crearan tres noves rampes i es reformaran les dues existents i es construiran dos banys adaptats en la planta pis de l’edifici principal. A la planta pis també es reformaran els banys que hi ha actualment.

El termini d’execució de les obres és de 6 mesos.