LOGO CAIB
22 setembre 2023 Conselleria de Salut

Aprovat el decret d'estructura del Servei de Salut, que prioritzarà donar suport als centres sanitaris

Foto de noticia


\ Els Serveis Corporatius constituiran l’eina principal de suport per als centres assistencials
\ Un dels reptes essencials durant els propers anys serà impulsar la innovació i afrontar la transformació digital


El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut. Aquest Decret prioritza el desenvolupament d’àrees sanitàries i també de gestió per donar suport als centres assistencials. En aquest sentit, els Serveis Corporatius esdevindran una eina essencial per tenir cura dels professionals i facilitar la tasca assistencial en la xarxa hospitalària, la d’atenció primària i en els serveis d’urgències extrahospitalàries.

La nova estructura del Servei de Salut permetrà fer front a alguns dels principals reptes durant els propers anys, com l’impuls de la innovació i afrontar la transformació digital. Per això, es crea la Subdirecció de Transformació, Innovació i Salut Digital i la Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada, per tal d’unificar els sistemes d’explotació, desenvolupar sistemes predictius i impulsar indicadors qualitatius de la gestió.

En la part assistencial, el Decret recupera la Subdirecció de Farmàcia, amb la intenció d’augmentar els ràtios de seguretat del pacient; prioritzar la sostenibilitat de la despesa farmacèutica —que l’any passat va ser de 269.436.000,87 €; promoure l’ús racional dels medicaments; garantir l’eficiència en l’adquisició dels medicaments hospitalaris i implantar circuits alternatius per als ciutadans que millorin l’accessibilitat als medicaments i a la informació individual de la història farmacoterapèutica.

Quant a la gestió dels recursos humans, la nova estructura comptarà amb una Subdirecció de Relacions Laborals i d’Atenció al Professional, que ha de promoure les accions dirigides a tenir cura del professional i implementar un pla contra les agressions al personal sanitari. Així mateix, elaborarà un pla d’ordenació dels recursos humans i treballarà per prioritzar la captació i fidelització dels professionals i per reactivar la carrera professional. També es crearà una subdirecció de Comunicació i Coordinació que facilitarà la divulgació de la informació entre els diferents tots els centres.