LOGO CAIB
29 setembre 2023 Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Aprovada la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració

Foto de noticia


\ La nova relació s’adapta a la nova estructura del Govern de les Illes Balears i de la distribució de competències de les conselleries

\ La mesura no implica modificar les característiques ni retribucions del lloc de feina, només varia la dependència orgànica


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració i de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A conseqüència de la nova estructura del Govern de les Illes Balears i de la distribució de competències de les conselleries, en compliment del que disposa el decret 12/2023 s’ha aprovat la redistribució dels recursos humans entre les conselleries, previ acord de les secretaries generals de cada una d’elles. 

Això és asignar els llocs de feina existents a les relacions de llocs de treball de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la conselleria corresponent. Per tant, no implica cap modificació en les característiques ni retribucions del lloc de feina, només varia la dependència orgànica. 

Feta una primera anàlisi de la relació de llocs de treball, les conselleries han fet una proposta de creació de nous llocs de treball en funció de les seves necessitats més immediates.