LOGO CAIB
29 setembre 2023 Conselleria de Salut

Salut desenvolupa una eina informàtica per registrar i optimitzar la dosi de radiació rebuda pels pacients

Foto de noticia


\ Es tracta del projecte OPTIRAD, l'objectiu del qual és controlar l’exposició dels ciutadans a les radiacions ionitzants originades pels procediments mèdics

\ El cost estimat del projecte és de 3,4 milions d’euros i està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears


El Consell de Govern autoritza el director general del Servei de Salut per contractar el servei de desenvolupament d’una eina per a la justificació, el registre de dosis i l’optimització de les radiacions ionitzants d’ús mèdic (projecte OPTIRAD), pel valor estimat de 3.471.074 €. Aquest projecte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Programa Operatiu 2021-2027 de les Illes Balears.

La normativa europea EURATOM i el Reial decret 601/2019 obliguen les empreses sanitàries a crear «sistemes de dades que permetin el seguiment radiològic individual» i de manera complementària a implantar «programes adequats de garantia de qualitat i avaluació de la dosi o verificació de l’activitat administrada».

L’esperit del projecte OPTIRAD és controlar l’exposició dels ciutadans a les radiacions ionitzants de la manera més segura, eficaç i eficient, especialment en menors i grups de risc. El seu àmbit assoliria inicialment les exploracions i intervencions fetes en centres dependents del Servei de Salut

La documentació de la radiació emesa o rebuda, coneguda com a dosimetria, suposa que les desviacions de la norma o els incidents es coneguin a posteriori, cosa per la qual les accions destinades a corregir els problemes detectats no resoldrien l’excés de dosis ja administrat a les persones afectades.
En aquest sentit, el disseny dels programes dirigits al control de dosi, a més de correctiu, hauria de disposar d’una vocació eminentment preventiva. Per això el Servei de Salut es planteja introduir funcionalitats específiques en el programa institucional de control de dosi, entre les quals destaquen les següents:
- L’adequació de la prescripció de les proves i tractaments.
- La gestió de la dosi acumulada per individu.
- La identificació de col·lectius de risc de rebre dosis inapropiades de radiació.
- La justificació i documentació de l’ús de contrasts.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions i els serveis sanitaris.