LOGO CAIB
29 setembre 2023 Conselleria de Salut

Autoritzat el conveni per a l'any 2023 en matèria de drogodependències i amb càrrec als fons de béns decomissats

Foto de noticia


L’article 81.a de la Llei 3/2023 de 26 de març, del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern l’autorització dels convenis de col·laboració i dels acords de cooperació amb l’Estat i les comunitats autònomes, independentment de la quantia.

Així, el Consell de Govern d’avui ha autoritzat el Conveni per a 2023 entre la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de drogodependències i amb càrrec al Fons de béns decomissats.

El Consell de Govern també faculta la consellera de Salut per introduir modificacions no substancials en les clàusules del conveni.