LOGO CAIB
29 setembre 2023 Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Ports IB obre el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals d’activitats comercials al domini públic portuari

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


Ports IB obre el termini a partir d'aquest diumenge, dia 1 d'octubre, per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per embarcacions dedicades al servei de transport marítim de passatgers amb finalitat turística o recreativa amb amarrament, embarc i desembarc de passatgers, pel lloguer d’embarcacions i activitats aquàtiques, i altres activitats comercials al domini públic portuari, en vigor durant l’any 2023. L'ens recorda que els interessats han de tenir al corrent de pagament les taxes corresponents i no han d'haver incomplert les condicions de l’autorització, així podran sol·licitar-ne una de nova per un termini màxim d’un any, que tindrà caràcter preferent pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

Els interessats tenen fins al 31 desembre de 2023 per demanar el permís que donarà caràcter preferent per conservar durant l’any que ve el lloc d’amarratge o espai ocupat l’any anterior. Les sol·licituds estaran disponibles a la seu electrònica de Ports IB (https://portsib.sedelectronica.es/).

Ports recorda que, si no se sol·licita el tràmit o bé es fa amb posterioritat al 31 de desembre de 2023, es perdrà el caràcter preferent de la seva sol·licitud pel lloc d’amarrament o espai ocupat l’any anterior.

Noves autoritzacions

Per altra banda, Ports IB informa que, el pròxim dia 1 de gener de 2024, també s’obri el termini per sol·licitar les noves autoritzacions temporals per aquest tipus d'embarcacions, esmentades anteriorment, per aquelles persones físiques o jurídiques que no hagin estat titulars d’una autorització abans. El termini per sol·licitar aquest servei finalitza el 31 de gener de 2024.