LOGO CAIB
22 setembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

Autoritzats 1.482.850 € per al servei de desenvolupament infantil amb l'entitat Centre Mater Misericordiae

Foto de noticia

\ L’entitat prestarà el servei per un període de 4 anys, de l’1 d’octubre de 2023 al 30 de setembre de 2027

\ La Conselleria de Famílies i Afers Socials té la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa

 

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar la consellera de Famílies i Afers Socials per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de la formalització de l’acord d’acció concertada amb l’entitat Centre Mater Misericordiae.

Segons l’acord, aquesta entitat prestarà el servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca per un període de quatre anys, des de l’1 d'octubre de 2023 fins al 30 de setembre de 2027, per un import màxim d’1.482.850,66 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de 2023.

La distribució de les anualitats i els imports prevists és la següent:

— Any 2023: 66.266,68 €

— Any 2024: 370.558,22 €

— Any 2025: 371.176,00 €

— Any 2026: 371.176,00 €

— Any 2027: 303.673,76 €