LOGO CAIB
9 febrer 2024 Conselleria de Famílies i Afers Socials

Aprovada una despesa d'un import màxim de 7.217.375 € per a equipaments sociosanitaris

Foto de noticia

\ La despesa deriva d’una transferència pluriennal per a 2026 i 2027
\ Permetrà inversions o finançament per a 17 residències i centres de dia


El Consell de Govern ha aprovat que el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, ens dependent de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, disposi d’una despesa derivada d’una transferència pluriennal per un import màxim de 7.217.375,94 €.

Aquesta despesa permetrà al Consorci poder finançar inversions d’equipaments sociosanitaris i es distribuirà de la manera següent: 5.854.359,68 € per al 2026 i 1.363.016,26 € per al 2027.

Les actuacions consisteixen en inversions iniciades actualment o que s’han de licitar a curt termini, així com el finançament previst per a aquestes inversions:

    • Residència de Palma de Son Martorell
    • Residència de Palma 2 - Son Dureta
    • Residència des Castell
    • Centre de Dia de Cala d’Or
    • Centre de Dia de Porreres
    • Centre de Dia de Calvià
    • Residència del Quarter de Santiago de Maó
    • Residència de Llucmajor
    • Residència de Sant Lluís
    • Centre de Dia de Son Xigala
    • Residència d’Andratx
    • Residència de Sant Llorenç
    • Residència de Bunyola
    • Residència des Migjorn Gran
    • Centre de Dia de Sóller
    • Centre de Dia d’Alaior
    • Centre de Dia de Maria de la Salut