LOGO CAIB
26 setembre 2023 Conselleria de Salut

El Parlament convalida el Decret de gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys i de mesures de captació i fidelització de professionals sanitaris

Foto de noticiaEl Parlament ha convalidat avui el Decret 5/2023 de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari aprovat pel Consell de Govern el passat 28 d’agost. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que amb aquestes mesures es pretén donar solució a algunes de les reivindicacions de la societat: d’una banda, ampliar la gratuïtat a tota l’etapa educativa de 0 a 3 anys, i per l’altra, adoptar le s primeres mesures per a la captació i fidelització de professionals sanitaris. Així, la sessió plenària d’avui ha donat llum verd a aquestes mesures.

Àmbit educatiu

Aquestes mesures garanteixen la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats en el primer cicle d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la xarxa complementària, des de setembre d’enguany.

Amb aquesta mesura es confirma l’inici de la gratuïtat total de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys aquest curs 2023-2024. Amb aquesta mesura es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, 4 hores durant 10 mesos. Els titulars dels centres podran estipular les hores gratuïtes ubicades en la franja compresa entre les 8.00 i les 14.00 h.

En total, es preveu arribar a 11.131 alumnes de 0 a 3 anys de 194 centres públics i de la xarxa complementària de les Illes Balears.

Àmbit sanitari

1. Es regulen jurídicament les zones i especialitats de difícil cobertura i s’obre la possibilitat de declaració de noves de molt difícil cobertura, vinculades a un complement de millora retributiva per garantir-ne la cobertura sanitària.

2. S’elimina el requisit de coneixement de la llengua catalana per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut.

Llocs de feina de difícil cobertura

Se n’estableix un marc normatiu i s’atorga seguretat jurídica a la definició dels llocs de difícil cobertura, i s’unifica aquest concepte retributiu.

El lloc de feina de difícil cobertura és una categoria professional o especialitat, la provisió de la qual es veu dificultada per raons de índole tècnica o geogràfica. Per fer atractius aquests llocs (i zones) es crea un complement retributiu complementari.

Al Servei de Salut es consideren places i llocs de treball de difícil cobertura els desenvolupats per personal estatutari sanitari de categories A1 i A2 que fan feina a les àrees de salut de Menorca, Eivissa i Formentera.

Llocs de molt difícil cobertura

En els supòsits en què existeixi un dèficit estructural en la provisió i concorri una necessitat urgent que impedeixi garantir la cartera de serveis de l’àrea de salut corresponent, el Consell de Govern, a instància del director general del Servei de Salut, podrà declarar noves places, zones o funcions de molt difícil cobertura, amb especial atenció al fet diferenciador de la insularitat.

La resolució del Consell de Govern concretarà les quanties que han de percebre aquests professionals, així com el termini de durada de la mesura. Aquestes quantitats podran aconseguir un màxim d'increment del 300 % per sobre de l’actual complement dels llocs qualificats com de difícil cobertura.

Eliminació del requisit de coneixement de llengua catalana per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut

Els processos selectius i de provisió de personal amb funcions sanitàries permetran l’accés dels professionals millor qualificats, sense que la falta de l’acreditació oficial d’un determinat nivell de català es converteixi en un element dissuasiu a l’hora d’accedir-hi.

S’elimina el requisit de coneixement de la llengua catalana (previst a la Llei 4/2016, de 6 d’abril) per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut.

A la seva intervenció, Manuela García ha avançat que la Conselleria ha presentat una proposta per declarar el Servei d’Oncologia Mèdica de Can Misses com de molt difícil cobertura.