LOGO CAIB
22 setembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

S'autoritza una despesa de 2.413.945 € per al servei de desenvolupament infantil amb l'entitat Joan XXIII d'Inca

Foto de noticia

\ L’acord és per un període de 4 anys, fins al 30 de setembre de 2027

\ La Conselleria de Famílies i Afers Socials és competent per autoritzar la despesa


El Consell de Govern ha autoritzat la consellera de Famílies i Afers Socials per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de la formalització de l’acord d’acció concertada amb l’entitat Patronat Joan XXIII (Inca).

L’acord preveu el servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca per un període de quatre anys, des de l’1 d'octubre de 2023 fins al 30 de setembre de 2027, per un import màxim de 2.413.945,36 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027. La distribució dels imports prevista és la següent:

— Any 2023: 107.789,28 €
— Any 2024: 603.235,12 €
— Any 2025: 604.240,00 €
— Any 2026: 604.240,00 €
— Any 2027: 494.440,96 €