LOGO CAIB
7 desembre 2023 Conselleria d'Educació i Universitats

Aprovada la dotació addicional per a personal de suport educatiu en atenció a la diversitat en l’ensenyament concertat

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

\ La dotació addicional es gestiona mitjançant un pluriennal equivalent a un curs
\ La quantia total de la dotació addicional és de 4.720.505,28 €


El Consell de Govern ha autoritzat, amb caràcter previ, al conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, per exercir les competències en matèria d’autorització i disposició dels expedients de despesa derivats de la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 12 de setembre de 2023 per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024 per un import global de 4.720.505,28 €.

La dotació addicional, per un import total de 4.720.505,28 €, es gestiona mitjançant un pluriennal equivalent a un curs escolar (de setembre d’un exercici a agost del següent). Per al termini de setembre a desembre de 2023 el pressupost és d’1.652.176,85 € i per al termini de gener a agost de 2024 és de 3.068.328,43 €.

Aquesta dotació addicional de personal de suport educatiu en l’ensenyament privat concertat, permetrà oferir 2.208 hores d’atenció a la diversitat en curs 2023-2024.