LOGO CAIB
9 febrer 2024 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Destinaran 18,6 milions a ajuts a empreses balears a través de la línia CAIB-ISBA

Foto de noticia


\ Es cobreixen les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i l’aval per operacions de finançament de liquiditat i d’inversions productives i en innovació

\ S’ha autoritzat el pagament anticipat del 100 % de l’import de l’ajut en concepte d’interessos i l’exempció total de la constitució de garanties


El Govern destinarà 18,6 milions d’euros a la convocatòria d’ajuts a empreses de les Balears a través de la línia ISBA-CAIB. Per això, el Consell de Govern ha aprovat avui atorgar l’autorització prèvia al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa de l’expedient de la convocatòria d’ajuts per als anys 2024 i 2025 a les empreses amb activitat a les Illes Balears. L’objectiu és cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval de societats de garantia recíproca per operacions de finançament de liquiditat i d’inversions productives i en innovació, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa FEDER 2021-2027 de les Illes Balears, per un import total de 18.564.434,50 euros.

A més, s’ha autoritzat, per raons d’interès públic, el pagament anticipat del 100 % de l’import de l’ajut en concepte d’interessos, calculat com l’import equivalent a un tipus d’interès del 3 % com a màxim durant els cinc primers anys de l’operació de finançament subvencionada, en els termes que estableixi la convocatòria d’ajuts esmentada, i l’exempció total de la constitució de garanties.