7 febrer 2023 <10aL>Conselleria d'Educació i Formació Professional

Avui s’han tret a licitació les obres d’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Avui s’han tret a licitació les obres d’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí

Es preveu una inversió de més de tres milions d’euros per a la construcció de dinou noves aules i altres espais

Amb aquesta ampliació es dotarà el centre de nous espais per cobrir la demanda d’escolarització

L’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) ha publicat avui la licitació de les obres d’ampliació del CEIP Blai Bonet de Santanyí per una quantitat de 3.095.719,83 €. Aquest projecte va sortir a licitació el passat novembre i va quedar desert, per això s’ha ampliat el pressupost en un 10 %, a l’efecte de poder licitar les obres.

Les empreses interessades poden presentar la seva oferta fins el dia 6 de març de 2023.

Les obres tenen un termini d’execució de catorze mesos i suposaran una important ampliació de l’actual centre d’educació infantil i primària ja que es convertirà en un CEIP de doble línia (6 + 12 unitats).

El CEIP Blai Bonet es troba ubicat en un edifici històric i  pateix, des de fa temps, manca d’espais per l’augment de l’alumnat, agreujat per la dificultat d’ampliació del mateix edifici, ja que és un bé catalogat. Fa poc temps, es va fer la supressió de barreres arquitectòniques, però l’actuació prevista no incloïa l’ampliació d’espais, la qual és molt necessària en aquest moment.

En el pati hi ha cinc aules modulars, mentre que l’aula de música i el menjador es troben ubicades en dependències municipals cedides per l’Ajuntament. Per tant, es considera necessària la seva ampliació ja que d’aquesta manera es podrien eliminar les aules modulars, i alhora es podrien recuperar els espais d’usos comuns perduts.

L’ampliació inclou tots els espais necessaris per tal de convertir el centre en un CEIP de doble línia (6 + 12 unitats), en el qual tota l’etapa d’educació infantil, la biblioteca i els serveis administratius quedaran en l’edificació existent.

El projecte es durà a terme en un solar confrontat amb l’edifici actual amb els espais destinats a l’etapa d’educació primària. Les actuacions preveuen la construcció dels espais següents:

— 12 aules d’EP
— 1 aula d’informàtica
— 1 aula de plàstica
— 1 aula de música
— 4 aules de suport
— 1 magatzem
— Nuclis de banys

Aquest projecte forma part del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les illes per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius de les Balears.

Es tracta d’un projecte susceptible de rebre finançament amb càrrec al Factor d’Insularitat  de 2023.