LOGO CAIB
28 setembre 2023 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Previsions per avui PPrevisions

Previsions per avui

Actes programats

1)10:00h

LLEI DE BENESTAR ANIMAL
Dia: Dijous, 28 de setembre
Hora: 10:00 hores
Lloc: Sala de premsa de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. (Eusebi Estada, 145. Palma)

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, juntament amb el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, aclareixen les principals línies de la Llei de Benestar Animal que entra en vigor el divendres, 29 de setembre.