18 maig 2024 Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

El Govern resol el primer pagament de les ajudes per al lloguer d’habitatge de 2023, de prop de 825.000 euros a 355 persones beneficiàries NNota Informativa

El Govern resol el primer pagament de les ajudes per al lloguer d’habitatge de 2023, de prop de 825.000 euros a 355 persones beneficiàries

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura, ha resolt el primer pagament de les ajudes per al lloguer d’habitatge de 2023, per un import de prop de 825.000 euros, a 355 persones beneficiàries. La resolució de pagament ha estat publicada aquest dissabte al BOIB.

Aquest primer pagament de les ajudes de la convocatòria de 2023 es produeix una setmana després d’haver-se resolt el darrer pagament de les ajudes de la línia de 2022 -pendent la revisió de possibles recursos-, la qual s’ha prioritzat enguany i què ha suposat avançar al mes de maig la liquidació d'aquestes ajudes pendents.

En la distribució per illes, del primer pagament de les ajudes de 2023, s’han concedit a 269 persones a Mallorca per import de quasi 628.000 euros; a 67 a Menorca, més de 152.000 euros, i 19 a Eivissa, de quasi 45.000 euros. La nova resolució i tota la informació de les ajudes es pot consultar a ajudeslloguer.caib.es.

La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura treballa en la revisió d’expedients de la línia de 2023, de cara propers pagaments, a la vegada que ha avançat a aquest mes la resolució de les ajudes pendents de 2022, tenint en compte el volum d’expedients que hi havia sense resoldre, de l’any passat i de l’anterior, ja que fins a desembre de 2023 no es va acabar de resoldre la convocatòria de 2021.

D’altra banda, aquesta direcció general va resoldre el passat mes d’abril el vuitè pagament de les ajudes del Bo Lloguer Jove, per un import de 976.000 euros a més a 1.000 persones beneficiàries. Fins ara, d'aquest programa d’ajudes per a joves, s’han abonat 6,3 milions d’euros a prop de 1.400 persones beneficiàries.