29 maig 2024 Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Intervenció en la zona humida de Son Bou per a prevenir l'eutrofització i garantir les condicions sanitàries de la platja NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Intervenció en la zona humida de Son Bou per a prevenir l'eutrofització i garantir les condicions sanitàries de la platja

La Direcció General de Recursos Hídrics actuarà aquesta tarda per a controlar el nivell de l'aigua, preservar la biodiversitat i assegurar la qualitat sanitària en la zona

La Direcció General de Recursos Hídrics durà a terme aquesta tarda una intervenció en la zona humida de Son Bou amb l'objectiu de prevenir l'eutrofització, promoure la renovació de l'aigua i garantir les condicions sanitàries de la platja.

Durant els últims mesos, l'augment del nivell de l'aigua al Prat de Son Bou, a causa del tancament de la sortida natural a la mar, ha generat una situació de risc significativa. Aquesta situació amenaça el funcionament de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de la urbanització de Sant Jaume, ja que l'efluent no té sortida, la qual cosa podria causar un augment exponencial de l'eutrofització i una disminució de l'oxigen en la zona humida.

La intervenció ha estat planificada per a assegurar que es respectin les condicions ambientals i es minimitzin els impactes negatius. La Direcció General de Recursos Hídrics serà responsable de les actuacions per al buidatge controlat de l'aigua excedent del Prat, mentre que l'Ajuntament d'Alaior s'encarregarà del control sanitari de la platja.

L'operació es realitzarà obrint una rasa d'aproximadament 40 metres de longitud per a connectar el Prat amb la mar. L'amplària de la rasa es definirà de manera natural pel flux de l'aigua, i el punt més alt serà de 70 cm per a superar la duna de sorra.

S'ha obtingut la resolució de no afecció a la Xarxa Natura 2000 per part de la Direcció General de Medi Natural, així com l'autorització de la Direcció General de Costas per a dur a terme l'obertura de la gola. Abans de l'excavació, es realitzarà un control del nivell de l'aigua en la zona humida mitjançant estaques graduades clavades en la sorra. Aquestes permetran quantificar el descens del nivell de l'aigua.

Una vegada oberta la rasa, es monitorarà contínuament el nivell i, quan hagi descendit prou per a assegurar que no hi haurà afecció a les infraestructures, es procedirà a tancar novament amb la sorra extreta. A més, s'implementaran mesures de seguiment de la qualitat de l'aigua de bany a la platja de Son Bou.

L'Ajuntament d'Alaior durà a terme aquest seguiment, tancant preventivament un tram de 100 metres de platja a cada costat del punt de sortida de l'aigua a la mar, delimitat amb cinta de seguretat. Es realitzaran tres mostres diàries de qualitat de l'aigua: una en el centre de la sortida a la mar i dues anés de la zona delimitada. Els resultats de les analítiques es remetran diàriament al servei de vigilància de la platja i a l'Ajuntament d'Alaior.

Aquest protocol d'actuació es mantindrà durant tot el procés de drenatge i fins que totes les analítiques confirmin que l'aigua és apta per al bany. La intervenció és essencial per a restablir el correcte funcionament de l'EDAR, protegir la biodiversitat del Prat de Son Bou i garantir la salut pública en la zona.