LOGO CAIB
11 desembre 2023 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Previsions per avui PPrevisions

Previsions per avui

Actes programats

1)12:30h

CONSELL DE POLÍTICA FISCAL I FINANCERA

Dia: dilluns, 11 de desembre
Hora: 12:30 h
Lloc: Direcció general de Pressuposts del Govern d'Espanya. C/Alberto Alcocer, 2. Madrid.

El vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, participa en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), convocada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a les 12:30 h, amb la ministra María Jesús Montero i representants de totes les comunitats autònomes. Al conseller li acompanyaran l'interventor general de la Comunitat Autònoma, Carlos Bonet, i el director general de Pressuposts i Finançament, Bartomeu Alcover.

Aquesta serà la primera reunió del CPFF des que ha començat la nova legislatura. Entre els temes a tractar de l'ordre del dia, destaquen l'elecció de la persona titular de la Vicepresidència del CPFF; l'examen i, en el seu cas, l'aprovació de la proposta d'elecció o renovació per un període de cinc anys de la persona titular de la Presidència de la Junta Arbitral de Resolució de conflictes amb matèria de Tributs de l'Estat cedits a les comunitats autònomes; i la proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de comunitats autònomes per al període 2024-2026.

El Govern confia en què es convoqui una altra reunió aviat per a tractar altres temes d'alta rellevància com, per exemple, la reforma del sistema de finançament, pendent des del 2014.

 

2)12:30h

NOU HOSPITAL DE DIA A SON LLÀTZER

Dia: dilluns, 11 de desembre
Hora: 12.30 h
Lloc: Hospital Son Llàtzer (recepció hospitalització)

La consellera de Salut, Manuela García, visita el nou Hospital de Dia Mèdic-quirúrgic de l'Hospital Son Llàtzer. Li acompanya el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, y la gerent de l'Hospital, Soledad Gallardo. 

 

3)19:30h

Actualització

NOVA CONVOCATÒRIA: ANIVERSARI DE FOMENT DEL TURISME DE MALLORCA

Dia: dilluns, 11 de desembre

Hora: 19.30 h

Lloc: CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3)

 

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, assistirà a la gala del 118è aniversari de Foment del Turisme de Mallorca, en què es lliuraran les mencions i les medalles d’or que atorga l’entitat.

A l’acte hi seran presents el president del Foment del Turisme, Eduardo Gamero; el president del Parlament, Gabriel Le-Senne, i el batle de Palma, Jaime Martínez, entre altres autoritats.