torna

Detall de la notícia

Instrucció 1/2019, de 31 de gener del 2019, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per l'establiment del model de resposta operativa de la Conselleria davant situacions d'activació dels plans d'emergència

Instrucció 1/2019, de 31 de gener del 2019, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per l’establiment del model de resposta operativa de la Conselleria davant situacions d’activació dels plans d’emergència de protecció civil o de participació en altres incidents no prevists als plans d’emergència a sol·licitud d’altres organismes.

Enllaços